Zekerheid over kwaliteit

Alle werkzame therapeuten binnen Fysiotherapie Oudewater staan ingeschreven in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Dit betekent dat wij aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring en (bij)scholing voldoen en werken volgens de KNGF-richtlijnen.

De praktijk is aangesloten bij:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)
Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP)
European Workgroup for Manual Medicine (EWMM)
Claudicatio netwerk
SchouderNetwerk Groene Hart
Oncologie Netwerk Midden-Nederland