KINDERFYSIOTHERAPIE

DE KINDERFYSIOTHERAPEUT

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De kinderfysiotherapeut onderbouwt het handelen mede met kennis uit de kindergeneeskunde, de ontwikkelingspsychologie, de pedagogiek en de bewegings- en gezondheidswetenschappen op de kinderleeftijd.

  • 0-4 jaar asymmetrie, voorkeurshouding of overstrekken, ontwikkelingsachterstand in het bereiken van mijlpalen
  • 4-12 jaar vertraagd motorisch niveau (fijn en/of grof, t.o.v. leeftijdgenoten)
  • schrijfproblemen, houdings- en bewegingsproblemen, pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat, vermoeidheids- en conditieproblemen, trauma’s, aangeboren, chronische (progressieve) aandoeningen
  • 12-18 jaar houdings- en bewegingsproblemen, pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat, vermoeidheids- en conditieproblemen, trauma’s

Een verwijzing voor kinderfysiotherapie of kindermanueeltherapie is in veel gevallen niet nodig! Kinderen komen regelmatig met een hulpvraag van ouders, op advies van het consultatiebureau of bijvoorbeeld de leerkracht. Uw kind kan ook door een arts of medisch specialist verwezen.

Tijdens het eerste gesprek, de intake krijgt de kinderfysiotherapeut inzicht in de hulpvraag van het kind. Eventueel vindt overleg plaats met verwijzers en/of andere betrokkenen. Hierna wordt door middel van diagnostiek, in de vorm van observaties en gestandaardiseerde testen het probleem in kaart gebracht. In overleg met ouders wordt een passend behandelplan opgesteld.

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen … Terwijl uw kind plezier heeft in het bewegen, werkt hij of zij haast ongemerkt aan de motorische- en zintuiglijke ontwikkeling en kan het dagelijks functioneren verbeteren. Dit gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen. Ook geven we adviezen voor thuis, op school en tijdens het sporten.

Aan fysiotherapie voor kinderen en jong volwassenen (onder 18 jaar) zijn geen kosten verbonden. De vergoeding vindt plaats uit de basisverzekering, voor kinderen wordt geen eigen risico berekend.

Kinder fysiotherapie
AFSPRAAK MAKEN