PRIKKELVERWERKING

PRIKKELVERWERKING

De informatie vanuit onze zintuigen wordt verwerkt in onze hersenen. Zo weten we wat er gebeurt en hoe we daar adequaat op moeten reageren. Zintuigen die iedereen kent zijn de ogen, oren, neus,  mond en de huid. Maar we hebben ook ‘verborgen zintuigen’, zoals het evenwichtszintuig en het gevoel uit de spieren en gewrichten. Via deze zintuigen krijgen we informatie, van zowel buiten als binnen in ons lichaam. Met al deze informatie kunnen we goed functioneren in het dagelijkse leven.

Soms komen prikkels sterker binnen, of juist minder sterk. Een kind neemt de informatie vanuit de zintuigen anders waar en reageert daardoor ook anders op de omgeving. Er is dan sprake van een probleem in de sensorisch informatieverwerking. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Moeite hebben met het starten of afmaken van een taak
  • ‘Wegdromen’
  • Chaotische manier van werken
  • Snel gefrustreerd raken
  • Snel afgeleid worden door prikkels uit de omgeving of vanuit het kind zelf
  • Zich niet bewust lijken te zijn van wat er in de omgeving gebeurt
  • Vergeetachtig zijn/vaak dingen kwijt zijn
  • Slaapproblemen (in en/of doorslapen)

Als gevolg van de problemen in de sensorische informatieverwerking verandert de activatiestand (arousal) van het lichaam. Bij een hoge arousal stroomt er meer adrenaline door je lichaam en ben je actiever. Als je even uitrust gaat je arousal omlaag en werken je organen weer anders. Het arousal meet je aan de mate van oogcontact, de stem, het activiteitenniveau, de taakgerichtheid en de spanning in het lichaam.

Als je vermoedt dat je kind moeite heeft met prikkelverwerking dan kun je dit laten testen door een speciaal hiervoor opgeleide kinderfysiotherapeut. Met behulp van een uitgebreide intake, een oudervragenlijst (Sensory Profile-NL) en een observatie in de praktijk en/of op school maakt de kinderfysiotherapeut een Sensorisch Profiel van je kind.

Als na het maken van het Sensorisch Profiel blijkt dat je kind moeite heeft met prikkelverwerking dan kan de kinderfysiotherapeut starten met behandeling.

Kinder fysiotherapie
AFSPRAAK MAKEN