TARIEVEN

DE TARIEVEN VAN
FYSIOTHERAPIE OUDEWATER

Bent u niet (of beperkt) verzekerd voor fysiotherapeutische zorg dan gelden de volgende tarieven:

PRESTATIEBESCHRIJVING PRIJS
Consult fysiotherapie
Intake en onderzoek na verwijzing
Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)
Consult manueel therapie
Consult kinderfysiotherapie
Consult psychosomatische fysiotherapie

No show/ te laat afgemeld
Hooikoorts taping

€ 38,50
€ 46,00
€ 51.00
€ 46,00
€ 46,00
€ 46,00

€ 27,50
€ 20,00

Bent u niet (of beperkt) verzekerd voor fysiotherapeutische zorg dan gelden de volgende tarieven:

TARIEVEN
Consult fysiotherapie
€ 38,50

Intake en onderzoek na verwijzing
€ 46,00

Directe toegankelijkheid fysiotherapie
€ 51,00

Consult manueel therapie
€ 46,00

Consult kinderfysiotherapie
€ 46,00

Consult psychosomatische fysiotherapie
€ 41,00

No show / te laat afgemeld

€ 27,50

Shockwave per consult

€ 7,50


Hooikoorts taping
€ 20,00

VERGOEDING VAN DE ZORGVERZEKERING

Fysiotherapie Oudewater is gecontracteerd bij alle zorgverzekeringen.

Volwassenen
Fysiotherapeutische behandelingen komen voor eigen rekening of worden vergoed uit uw aanvullende verzekering. Bij fysiotherapeutische zorg vanuit het aanvullende pakket hoeft er geen eigen risico te worden betaald. Alleen bij specifieke aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Klik hier om te zien om welke aandoeningen het gaat.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 18 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan worden deze vergoed uit uw aanvullende verzekering of komen voor eigen rekening. Voor een aantal specifieke aandoeningen geldt echter dat alle behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed. Klik hier om te zien om welke aandoeningen het gaat.

Eigen risico
Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsenzorg, verloskundige- en kraamzorg) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het verplicht eigen risico moet betalen.
Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden wij u aan om u goed aanvullend te verzekeren.

Bekijk uw polis zorgvuldig
Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit heeft gedaan, heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

BETALINGSVOORWAARDEN

BETALINGS-VOORWAARDEN

De betaling van de behandelingen welke vergoed worden door de verzekering declareren wij bij uw zorgverzekeraar. U hoeft hier zelf niets aan te doen.

Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapeutische zorg ontvangt u een factuur. Gaarne deze factuur binnen 7 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer te voldoen op IBAN: NL 10 RABO 0141 0987 91.