SECOND OPINION

LEG JE PROBLEEM
EENS AAN EEN ANDER VOOR

De ontwikkelingen in de medische wetenschap gaan snel. We raken er aan gewend dat voor steeds meer gezondheidsproblemen een oplossing beschikbaar is. Soms blijkt dat het oplossen van uw gezondheidsprobleem bij uw huidige behandelaar niet goed lukt. U heeft twijfels over de gestelde diagnose of de revalidatie verloopt niet zoals verwacht. Dan kan het prettig zijn om dit probleem ook eens aan een ander voor te leggen, zodat er eens met andere ogen naar gekeken kan worden. Misschien dat het daarna wel lukt om een oplossing te vinden.

Bij Fysiotherapie Oudewater werken veel gespecialiseerde therapeuten. Als u aangeeft wat het gezondheidsprobleem is kijken wij welke fysiotherapeut u het beste uw second opinion kunt laten doen. De fysiotherapeut doet een uitgebreide intake en een lichamelijk onderzoek. Na het bespreken van de resultaten wordt met u besproken wat het beste kan worden gedaan: met een advies verder gaan bij uw huidige behandelaar, een kortdurende behandeling bij Fysiotherapie Oudewater en dan verder bij uw eigen behandelaar of een vervolgonderzoek aanvragen bij uw huisarts of specialist.